หลักสูตรเร่งรัด สำหรับการทำธุรกิจแฟชั่น รุ่นที่ 2 Fashion Business Short Course โดย Luxellence X Bunka Fashion School

Last updated: Oct 8, 2018  |  Articles NEWS

หลักสูตรเร่งรัด สำหรับการทำธุรกิจแฟชั่น รุ่นที่ 2  Fashion Business Short Course โดย Luxellence X Bunka Fashion School

หลักสูตรเร่งรัด สำหรับการทำธุรกิจแฟชั่น รุ่นที่ 2

Fashion Business Short Course โดย Luxellence X Bunka Fashion School


รุ่นที่ 2 ได้จบลงไปแล้วสำหรับหลักสูตรที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจได้เลย “Fashion Business Short Course” ที่ ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center ร่วมกับโรงเรียนบุนกะแฟชั่น จัดขึ้นทั้งหมด 8 วัน โดยได้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อสำคัญที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจแฟชั่นในยุคปัจจุบัน Foundation of Business & Branding, Fashion Design Concept for Luxury Market, Fashion Merchandising Strategies, Branding Strategy For Online Fashion Business, Social Media For Fashion Business ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาสอนและแชร์ประสบการณ์อย่างคับคั่ง ได้แก่ อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร Deputy Director, Luxellence Center และ คุณพิสชา เหมวชิรวรากร Fashion & IMC guru, -คุณวิวัฒน์ สันติอัศวราภรณ์ Fashion Merchandising & Business Instructor, Bunka ,อ.กานต์ กาญจนามัย Fashion Design Instructor, Bunka, คุณธนูย์ วิศาลโภคะ Integrated Planning Manager, Wavemaker ,คุณพิมสิริ นาคสวัสดิ์ Designer & Founder, The Parrot และ คุณชุตินันท์ แก้วกาธร Social Media Experts มาให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรมผ่านการทำ workshop ต่างๆ


For more information: 02-071-4104