เพิ่มไอเดีย Brand และความเป็นพรีเมี่ยมให้นักออกแบบไทย ยุค 4.0 "Designers Arts & Craft Creative Craft 4.0"

Last updated: Oct 8, 2018  |  Articles NEWS

เพิ่มไอเดีย Brand และความเป็นพรีเมี่ยมให้นักออกแบบไทย ยุค 4.0 "Designers Arts & Craft Creative Craft 4.0"

เพิ่มไอเดีย Brand และความเป็นพรีเมี่ยมให้นักออกแบบไทย ยุค 4.0

Designers Arts & Craft Creative Craft 4.0

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จากโครงการสร้างสรรค์สร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน1 สู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของฝากของที่ระลึก และของใช้ ของประดับตกแต่ง (Gift & Lifestyle) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion) ในครั้งนี้ทางศูนย์ได้เล่าถึงหลักการและความสำคัญของการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการสร้างธุรกิจอย่างแข็งแรงจากจิตวิญญานของเจ้าของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักออกแบบปรับแนวความคิดตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ 4.0