ปลูกฝังต้นแบบความคิดสำหรับเหล่า Creators

Last updated: Oct 8, 2018  |  Classes in English Seminar NEWS Articles

ปลูกฝังต้นแบบความคิดสำหรับเหล่า Creators

ทางศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center ได้รับเกียรติจัดหลักสูตร “พัฒนาออกแบบวิธีคิด และการวางแผนแบบ VOA” ให้กับทีม “VOA SPACE” ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่ง VOA SPACE ถือเป็น Live Showroom แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์จากความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเป็น Creator ได้ เพียงแต่คุณเป็นคนที่อยากสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ในดีขึ้น ในครั้งนี้ทางศูนย์ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้ทีมทั้ง 3 ด้าน ด้านความคิด ความเชื่อ, การแสดงออก, และการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น กูรูด้าน branding อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์, กูรูด้าน Strategic Insight ดร.ณัทภัฏ ปั้นจาด, Strategic Insight Director, ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่, กูรูด้านการแสดง ผ.ศ.พันพัสสา ธูปเทียน, ผู้กำกับและนักแสดงมากความสามารถระดับชั้นแนวหน้า ทั้งยังเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่เป็นสมาชิกของ The Actors Studio สถาบันการแสดงที่ขึ้นชื่อระดับโลก, และกูรูด้านการพูด อาจารย์ภัสสร รัตนโภคาสถิต, ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรรายการทีวี